Tydagruppen tyda.se | synonymer.cc | korsord.cc
tyda.se

hitta oss på facebook

Medlems- och användarvillkor

Medlem på Tyda - godkännande

Genom att bli medlem på någon site i tydagruppen godkänner du att Tyda Sverige AB (Tyda) sparar inlämnade uppgifter. De personuppgifter som lämnas har bl.a. till syfte att styra vilka funktioner som får/kan användas på tyda.se (exempelvis kommer ditt användarnamn att vara den del av medlemskapet som är publikt synligt på sajten när du deltar i medlemsaktiviteter som t.ex. forum, bidragssystem och tävlingar m.m). Uppgifterna, tillsammans med vedertagen datorteknik, används även för att spåra och förhindra oetiska och olagliga aktiviteter som strider mot svensk lagstiftning (se nedan).

Tyda Sverige AB kommer under inga omständigheter att till tredje part lämna ifrån sig registrerad information som kan kopplas till just ditt medlemskap på Tyda. Medlemsuppgifter som är felaktiga och/eller inte avser medlemmen ifråga, resulterar utan förvarning i omedelbart avslutat medlemskap.

Villkor för användning

Kommersiell användning av Tydas lexikon kräver VIP-medlemskap. I övrigt gäller:

Översättning eller sökning som utförs på tyda.se på ett oetiskt sätt, med eller utan hjälp av datorprogram - för såväl privat som kommersiellt bruk - i syfte att mångfaldiga eller på annat sätt kopiera eller lagra hela eller delar av ordlistan för exponering och/eller användande utanför webbplatsen tyda.se, eller i syfte att avsiktligt överbelasta eller på annat sätt reducera kapaciteten i den tjänst som levereras, är förbjudet utan tillstånd av Tyda Sverige AB och strider mot bl.a. svensk upphovsrättslagstiftning.

Föreligger misstanke om brott görs rutinmässigt en polisanmälan.

Inskickade bidrag

Genom att lämna förslag eller ladda upp material till någon av våra siter godkänner användaren att Tyda Sverige AB har rätt att utan kostnad använda och distribuera materialet i bearbetat eller oberarbetat skick. Användaren ansvarar för att de har rätt att sprida materialet och ge detta godkännande till Tyda.

Exempel på material är förslag på nya eller ändrade ord, exempel och beskrivningar, glosförhör, uppladdade bilder eller inläsningar. Om Tyda tillhandahåller möjlighet att kommunicera privat mellan användare räknas sådan komminikation inte till materialet ovan.

Övrigt

Delar av det språkmaterial som finns på tyda.se har inhämtats från WordNet® 3.0 (Copyright © 2006 Princeton University) enligt följande licens.

Lexikonet som tyda.se bygger på, ägs och utvecklas av Tyda Sverige AB. Ev. tillägg till och korrigeringar av detta lexikon, vilka direkt eller indirekt gjorts av Tydas användare, tillfaller Tyda Sverige AB. Tyda gör inga anspråk på att ordlistan är fullständigt språkligt korrekt och ansvarar inte för situationer som kan uppstå i samband med felaktiga översättningar/detaljer som hämtats från tyda.se.

Tyda.se ansvarar inte heller för innehållet på de sidor som är länkade till annonsmaterialet. Dock görs stora ansträngningar för att säkerställa att annonsörer på tyda.se är seriösa samt erbjuder relevant och ej kränkande och oetisk information.