Tydagruppen tyda.se | synonymer.cc | korsord.cc
tyda.se

hitta oss på facebook

Tyda Sverige AB

Tyda Sverige AB, bolaget bakom språktjänsten tyda.se, är ett Uppsala- företag som funnits sedan 1995, från 1999 som aktiebolag. Företagets grundidé har varit att med internet som spridningskanal tillhandahålla produkter för översättning mellan engelska och svenska.

Under snart 10 års tid har vi arbetat fram ett dubbelriktat engelsk-svenskt lexikon; ett material som med stor sannolikhet är den största samlingen uppslagsord i sitt slag. På denna ordlista har vi byggt diverse olika språkprodukter och senast i raden hittar vi tyda.se. Materialet på tyda.se fungerar numera som utgångspunkt för all produktutveckling på Tyda.

En formulerad vision är att tyda.se ska bli allmänt känd i folkmun som nätets självklara språkhjälp. Visionen vilar på en tro om att vi människor har ett stort behov av att förstå vår omgivning. Och det är få som gjort något riktigt bra för att tillfredsställa detta. Fram tills nu.

Tydagruppen

Dessa siter ingår i Tydagruppen, och drivs av Tyda Sverige AB:

tyda.se

tyda.se Tyda.se är ett svensk-engelskt (och så klart engelsk-svenskt) lexikon med över 1.5 miljoner uppslagsord. Med god marginal är detta Sveriges och förmodligen också världens största ordlista i sitt slag. Med synonymer, beskrivningar, uppläsning och dessutom ett eget språkforum.

synonymer.cc

synonymer.cc Synonymer.cc är platsen för ett mer varierat språk. Vi har över 600.000 synonymer på svenska och engelska, och dessutom en integrerad svensk tesaurus (begreppsordbok) med ord som associerar till många uppslagord.

korsord.cc

korsord.cc Troligen Sveriges största korsordslexikon. Här kan du få hjälp att lösa korsord och andra klurigheter. Det går också att söka ord via SMS.